Formulari de sol·licitud de primera emissió


Sol·licitud vàlida pels municips de la primera corona del sistema tarifari integrat del transport.


Podeu realitzar ara la tramitació online de la seva sol·licitud.


Seleccioni el municipi de residència del menor i faci clic a Inici.


Seleccioneu el nom del municipi de residència del nen/a titular de la targeta.